Norge har verdens største elbilpark målt per innbygger. Vi er derfor til stor inspirasjon for andre land som ønsker å nå sine klimamål gjennom økt salg av elbiler. Norske politikere har vært fremsynte og gitt elbileiere mange fordeler ved kjøp og bruk av elbil. Dette har økt antallet elbiler radikalt. Det er veldig positivt på mange måter og bør fortsette lenge. Hva med å være første land ut med roaming for elbil-lading og kunne videreformidle denne teknologien og løsningen til den øvrige verden?

Tilgang på ladestasjoner

En viktig forutsetning for vekst i elbilbruk er tilgang på ladestasjoner. Rekkevidden på bilene er også viktig, men det skal vi ikke diskutere her. Tilgang på strøm der hvor elbilene skal lades er en viktig ressurs og et stort ansvar for energiselskapene i planlegging av kapasitet og utbygging.

Flere ekstra strømfakturaer?

Per i dag er det to store dominerende aktører i det offentlige ladestasjon-markedet i Norge. Fortum og Grønn Kontakt bygger hvert sitt nettverk. Setter vi kontakten i en hurtiglader i dag får vi en ekstra strømfaktura i posten fra Fortum eller Grønn Kontakt. Når den danske ladestasjon-leverandøren Clever kommer på plass får vi en tredje faktura. Kanskje flere tilbydere av ladestassjoner kommer inn på lade-markedet slik at sluttkunden etter hvert mottar en fjerde og femte faktura.

Fakturering av elbillading bør forenkles

Selv om elbil er billig i bruk er det dyrt å lade, og administrasjonen ser ut til å øke for brukerne. Strømforbruket, enten det er hjemme eller på ladestasjonen, bør slås sammen på én faktura. Dette til fordel for kunden og til forenkling for de som ønsker å etablere ladestasjoner.

Norge som pionér på lade-roaming?

Norge, som et land tilrettelagt for elbiler, bør se på en roaming-løsning lik den som finnes på mobil. Uansett hvem du ringer til og i hvilket nettverk du er – kommer alt på din regning én gang per måned sammen med dine kundefordeler. Om Norge vil være en pionér på lade-roaming begynner det i hvert fall å haste.

Tyskland 1 million elbiler innen 2020

I Tyskland skal antall elbiler økes fra knappe 100.000 til over 1 million biler i løpet av tre år. Myndigheter, bilprodusenter og energiselskapene går sammen i et nasjonalt løft. I kjølvannet av dette ser det ut til at kravet om roaming mellom alle ladeaktørene blir et krav de må forholde seg til. Dette sikrer forbruker rett pris, økt konkurranse og færre fakturaer å forholde seg til.

En utfordring til bransjen

Energibransjen bygger nå en sentral database, Elhub. Hit skal all data på vårt strømforbruk hjemme, uavhengig hvem som eier nettet. Denne løsningen kan også benyttes til strømdata fra elbil-lading.

Her ligger utfordringen til bransjen, men hvem tar initiativet til en slik prosess? Er det Elbilforeningen og deres medlemmer, energibransjen selv eller andre? Spennende blir det å følge utviklingen i både Norge og Tyskland. Passer vi ikke på vil teknologien, løsningene og fremdriften bli flyttet fra Norge til et annet marked!

Gjesting eller Roaming forklart på Wikipedia »
DN: Nå skal tyskerne få penger for å kjøpe elbil »

css.php