nben
   
+47 815 73 723

Roaming-forbud lagt på is

  • 6
  • 16. mars 2015

EU_RoamLikeHome For et år siden gjorde EU-kommisjonen en undersøkelse som viste at 94 % begrenser sin telefonbruk når de reiser utenlands. Kostnadene ved roaming er hovedgrunnen. Derfor la Europaparlamentet frem forslaget om «Roam like home» som skulle tred i kraft i år.

Avgjørelsen utsatt til 2018

EU’s medlemsland utsetter avgjørelsen om null roamingkostnader til 2018. Det betyr at teleselskapene kan fortsette med ekstraavgiften de tar når du surfer eller prater på mobiltelefonen i utlandet. Prisen varierer sterkt og enkelte selskaper tar seg grådig betalt.

Ett sted nærmere et «Connected Continent» (Mars 2014)
Er du en av 94 % som endrer telefonmønsteret i utlandet? (Februar 2014)
EU planlegger et «Connected Continent» (September 2013)

css.php