Digitalt innhold skal være tilgjengelig i EU sitt felles marked, slik som varer og tjenester er. Det er målet for den nye EU-forordning som trådte i kraft 1. april. Leverandører av strømmetjenester skal tilby samme innhold i tjenesten uavhengig om kunden er hjemme eller i et annet EØS-land.

Gjeldende i Norge også i 2019?

EU-forordningen om «grenseoverskridende portabilitet av online-innholdstjenester» er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. «Det er ventet at dette vil skje i løpet av våren», opplyser Kulturdepartementet til Tek.no. De melder at de planlegger å sende ut et høringsnotat til høsten med forslag til hvordan forordningen kan gjennomføres i norsk rett. «Det vil deretter bli utarbeidet en lovproposisjon med sikte på at Stortinget våren 2019 kan vedta nødvendige lovendringer», skriver Tek.no.

Strømme film og musikk i utlandet

Kanskje du har vært på utenlandsopphold og prøvd å strømme underholdning fra din norske konto og ikke fått det til? Når EU-forordningen blir innført i Norge vil vi kunne strømme både film og musikk like fint i utlandet som hjemme, så lenge det er en betalingstjeneste og at utenlandsoppholdet kun er for en begrenset periode.

Gratistjenester og allmennkringkastere ikke lovpålagt

«Alle betaltjenester, for eksempel Netflix, HBO Nordic, TV2 Sumo og Viaplay, er omfattet av reguleringen, mens gratistjenester og allmennkringkastere selv kan velge om de vil tilby tjenesten. Det forutsetter imidlertid at det etableres en metode for å verifisere brukernes identitet og bosted», skriver Tek.no

435 prosent økning i datatrafikk i EØS

Etter at «Roam like Home» ble innført viser BEREC, Body of European Regulators for Electronic Communications, at datatrafikken økte med 435 prosent fra Q3 i 2016 til Q3 i 2017. Gjennomsnittsforbruket per måned per abonnement i EØS i Q3 2017 var 242 MB. Etter innføringen av den nye forordningen vil nok data-trafikken øke ytterligere innen EØS.

Nå kan EU-borgere se strømmetjenestene sine hvor som helst i EU. Men nordmenn må vente »
Endelig en EU-lov som kommer oss til gode, og det om en uke »

EU data roaming traffic jumps 435% in Q3 after RLAH implementation »
Latest data: RLAH significantly contributes to the single market »

css.php