Digitalt innhold skal være tilgjengelig i EU sitt felles marked, slik som varer og tjenester er. Det er målet for den nye EU-forordning som trer i kraft allerede denne uken. Leverandører av strømmetjenester skal tilby samme innhold i tjenesten uavhengig om kunden er hjemme eller i et annet EØS-land.

Mest sannsynlig i Norge også

EU-forordningen om «grenseoverskridende portabilitet av online-innholdstjenester» trer i kraft 20. mars i det indre markedet, skriver ITavisens jus-ekspert Andreas Foxen Haldorsen. Spesialutvalget for EØS-saker har vurdert forordningen som relevant og akseptabel for EØS. ITavisen mener derfor at det er stor sannsynlighet for at praksisen også blir implementert i Norge.

Strømme film og musikk i utlandet

Kanskje du har vært på utenlandsopphold og prøvd å strømme underholdning fra din norske konto og ikke fått det til? Når EU-forordningen blir innført i Norge vil vi kunne strømme både film og musikk like fint i utlandet som hjemme, så lenge det er en betalingstjeneste og at utenlandsoppholdet kun er for en begrenset periode.

435 prosent økning i datatrafikk i EØS

Etter at «Roam like Home» ble innført viser BEREC, Body of European Regulators for Electronic Communications, at datatrafikken økte med 435 prosent fra Q3 i 2016 til Q3 i 2017. Gjennomsnittsforbruket per måned per abonnement i EØS i Q3 2017 var 242 MB. Etter innføringen av den nye forordningen vil nok data-trafikken øke ytterligere innen EØS.

ITavisen: Endelig en EU-lov som kommer oss til gode, og det om en uke »
Telecompaper: EU data roaming traffic jumps 435% in Q3 after RLAH implementation »
Berec: Latest data: RLAH significantly contributes to the single market »

css.php