I sommer har Forbrukerombudet lagt frem et krav til norske næringsdrivende om å slutte med dyre spesialnumre til kundeservice. Dette gjelder dagens dyre kundeservicetelefonnumre med 3 og 5 siffer, eller andre spesialnumre som 815- eller 810-numre. Privatkunder skal kunne kontakte kundeservice uten å måtte betale noe mer enn vanlig mobiltakst. Dette kommer etter en dom i EU-domstolen tidligere i år.

Tid for vanlig mobil- eller fasttelefonnummer

Næringsdrivende skal ikke henvise sine kunder til å ringe kostbare spesialnumre når de skal kontakte kundeservice. De kan likevel velge å beholde spesialnummeret om de fjerner enhver markedsføring av det, skaffer seg et vanlig mobil- eller fasttelefonnummer og i tillegg informerer godt om hvilke konsekvenser det vil gi for forbrukeren å velge det ene nummeret fremfor det andre.

En svært urimelig praksis

«Mange har opplevd å bli belastet for store beløp etter at de har kontaktet kundeservice, selv om problemet forbrukerne trengte hjelp med skyldtes en feil fra den næringsdrivende. Denne praksisen oppleves som svært urimelig for kunden og er ulovlig», sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Frist 15. oktober

«Vi ser allerede at flere selskaper har fått på plass vanlige telefonnummer til kundeservice, og forventer at alle næringsdrivende får dette på plass så raskt som mulig», sier Haugseth. Fristen for å få gjort endringene er 15. oktober. Etter dette vil Forbrukerombudet gjennomføre en tilsynsaksjon for å se at endringene er gjennomført.

Forbrukerombudet: Må slutte med dyre spesialnummer til kundeservice »
eRate blogg: Spesialnummer til grunntakst »

css.php