Samferdselsdepartementet foreslår en rekke endringer i sitt «Høringsnotat om forslag til endringer i ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften 2018». Endringene kommer som en følge av den tekniske og markedsmessige utviklingen, og at det er behov for å forbedre enkelte regler.

Initiativet til reduksjon av prisene førte ikke frem

«Sluttbrukerpriser for anrop til spesialnummer (femsifrede nummer mv.) har vært uforholdsmessig høye i lang tid, og ulike initiativ til reduksjon av prisene av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) har ikke ført frem.»

Krav fra Forbrukerombudet sommeren 2017

I august 2017 skrev eRate på bloggen om at Forbrukerombudet hadde i løpet av sommeren lagt frem et krav til norske næringsdrivende om å slutte med dyre spesialnumre til kundeservice. Det er snakk om kundeservicetelefonnumre med 3 og 5 siffer, eller andre spesialnumre som 815- eller 810-numre.

«Næringsdrivende skal ikke henvise sine kunder til å ringe kostbare spesialnumre når de skal kontakte kundeservice. De kan likevel velge å beholde spesialnummeret om de fjerner enhver markedsføring av det, skaffer seg et vanlig mobil- eller fasttelefonnummer og i tillegg informerer godt om hvilke konsekvenser det vil gi for forbrukeren å velge det ene nummeret fremfor det andre», skrev eRate i blogginnlegget.

Ønsker å unngå prisklemmer for tilbyderne

«For å unngå at det etableres prisklemmer for tilbydere i markedet som følge av reguleringen (reduksjon) av sluttbrukerprisene for anrop til spesialnummer, foreslås det også regulering av termineringspriser (grossistprisene) til spesialnummer», skriver Samferdselsdepartementet i sitt høringsnotat. Høringsfristen er satt til 23. mai.

eRate blogg: Slutt på dyre telefonsamtaler til kundeservice »

Regjeringen.no: Høringsnotat om forslag til endringer i ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften 2018 »
DinSide.no: Tvinger fram «gratis» femsifrede nummer »

css.php