nben
   
+47 815 73 723

Snart får vi smarte strømmålere

  • 5
  • 12. november 2014

SmartStrøm_AMSInnen 1. januar 2019 skal alle landets strømkunder ha nye og automatiserte strømmålere. De avanserte måle- og styringssystemene (AMS) vil gi bedre oversikt over strømforbruket både for privatpersoner og energibransjen.

Smart Strøm Magasin

Energi Norge har utarbeidet et eget magasin om Smart Strøm som ble distribuert som innstikk til Dagens Næringsliv 5. november. Les Smart Strøm magasinet til Energi Norge her »

Faktura basert på korrekte måledata

Privatpersonen vil først og fremst slippe å lese av strømmåleren og fakturaene blir basert på helt korrekte måledata.

Sanntidsdata om ditt strømforbruk

AMS vil gi tilnærmet lik sanntidsdata om ditt strømforbruk. Oversikten, time for time, vil bli tilgjengeliggjort for sluttkunden via Min Side-løsninger og apper, avhengig av strømtilbyder.

Strømdata presentert likt som mobiltrafikk

eRate tror at installasjon av AMS vil gjøre sluttkundene mer bevisste over mulighetene dette gir dem til bedret oversikt og kontroll over eget strømforbruk. Vi tror at sluttkunden vil stille et minstekrav til strømtilbyder om fakturainnhold, Min Side-løsninger og apper slik de allerede kjenner dem fra Mobilbransjen i dag. Tilleggstjenester som forbruksvarsling og oversikt over eget forbruk i sanntid vil bli etterspurt. eRate tilbyr nå et faktura og kundesystem til kraftleverandørene slik at de kan tilby sluttkunden nettopp slike tjenester.

Sluttkunden vil spare penger og miljø

De bevisste sluttkundene vil etterspørre eksakt oversikt på hva deres elektriske apparater trekker av strøm. Denne informasjonen koblet opp med den kommende strømprisportalen vil styrke sluttkundene til både å spare penger og strøm (som igjen er positivt for miljøet).

Klimagevinst med AMS

AMS vil gi energibransjen større forståelse av forbruket og forsyningssikkerheten bedres. Klimagevinstene vil komme på sikt når vi etterhvert lærer å bruke energien smartere.

css.php