Etter en dom i EU ber Nkom telefonitilbyderne om å endre prisene for anrop til femsifrete nummer og andre spesialnummer. Det er ikke lenger lov å ta mer enn vanlig grunntakst (samme takst som til mobil- og fasttelefon) for samtaler til kundeservice. «Vi har tillit til at telefonitilbyderne sammen med de selskapene som bruker disse numrene, kommer frem til gode løsninger», sier Nkom-direktør Torstein Olsen i en pressemelding.

Forbrukeren skal ikke avskrekkes med høye takster

Tidligere denne måneden uttalte EU-domstolen seg om praksisen med takseringen av spesialnummer brukt til kundeservice. Dommen gjelder et tysk tilfelle, men Nkom anser at den vil være gjeldende for praksis i EØS. EU- domstolen vektlegger hensynet til forbrukerne, og uttaler at «de på grunn av høye takster ikke skal avskrekkes fra å kontakte næringsdrivende med spørsmål eller for å hevde sine rettigheter.»

Veiskille for taksering av spesialnummer

«Selv om EU-domstolens uttalelse bare gjelder taksering av samtaler for dem som allerede er kunder, og ikke andre innringere, er dette i praksis et veiskille for taksering av spesialnummer», sier Olsen.

Alle er tjent med nummerressursen

Spesialnummer er godt etablert blant bedrifter og organisasjoner og har ofte en rekke tilknyttede funksjoner. Dette kan være køordning og ruting uavhengig av geografi. Spesialnumrene er en integrert del i markedsføringen og en viktig ressurs i driften i mange organisasjoner. «Alle er tjent med at den viktige nummerressursen, som særlig femsifrete nummer er, fortsatt kan inngå i dagligbruken til alle norske forbrukere», sier Olsen.

Nkom og Forbrukerombudet følger opp

Nkom samarbeider med Forbrukerombudet (FO) i saken. De vil følge opp næringsdrivende som bruker spesialnummer i sin kundeservice og telefontilbyderne av tjenesten. Nkom vil kontakte telefonitilbyderne og be om tilbakemelding på hvordan de vil innrette seg denne anmodningen.

Pressemeldingen fra Nkom: Nkom ber telefonitilbyderne endre prisene til spesialnummer etter dom i EU »

Inside Telecom: Ikke lov til å ta ekstra betalt for kundeservice »

css.php