Fra 1. september blir endringene i avregningsforskriften gjeldende. Det vil si at vilkårene for gjennomfakturering av nettleie via kraftleverandør til sluttkunden trer i kraft. Straks kommer en anbefalt standardavtale som formaliserer forholdet mellom nettselskap og kraftleverandør ved gjennomfakturering av sluttkunden.

Lover standardavtale denne uken

I sommer har en arbeidsgruppe med representanter fra nettselskap, kraftleverandører og Energi Norge utviklet et utkast til avtalestandarden. Nå i sluttfasen har alle bransjeorganisasjonene blitt involvert, og et avklarende møte med NVE er gjennomført. Avtalen skal bli tilgjengelig denne uken lover Ole Haugen, Næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Inn- og utbetalinger for nettjenester

Nettselskapets formelle ansvar endres ikke ved innføring av gjennomfakturering, utover at kraftleverandøren overtar det økonomiske ansvaret for betaling av nettleie. Avtalen legger til grunn at alle inn- og utbetalinger for nettjenester, som normalt er knyttet til nettleie skjer via kraftleverandøren. Dette være seg korreksjoner, USLA osv.

Avtale mellom partene og kundevarsel før gjennomfakturering

Avregningsforskriften er tydelig på at det skal foreligge en avtale mellom nettleverandør og kraftselskap før gjennomfakturering kan starte. Det arbeides også med et vedlegg av teknisk art for å gi veiledning til en effektiv saksbehandling ved inngåelse av avtalen.

Konkurranse om bankgarantiløsninger

Kraftleverandørene pålegges å stille bankgaranti, selvskyldnergaranti, for nettselskapets fordringer på størrelse med landsgjennomsnittlig månedlig nettleie, som fastsettes av NVE. Bankgarantien kan justeres hver tredje måned. Etter møter med flere av de store bankene forteller Haugen at de tror det blir en konkurransesituasjon mellom bankene om å tilby garantiløsninger i henhold til NVEs forskrift.

Antatt press på systemleverandørene

Energi Norge anbefaler videre å ha tett kontakt med egen systemleverandør slik at en helautomatisk løsning for gjennomfakturering kommer på plass. De mener det er grunn til å anta «at serviceapparatet som skal følge opp slike leveranser er inne i en hektisk periode og må lage en rekkefølge på kundeoppfølging som kan få konsekvenser for når gjennomfakturering starter i det enkelte selskap.»

css.php