nben
   
+47 815 73 723

eRate-SmarttelefonEnergibransjen er i en stor digital forvandling. Strømdata digitaliseres og ny teknologi installeres. Datamengdene øker og muligheten for å gi «Energy as services» er her mer enn noen gang. Nå kan markedsaktørene gripe sjansen til å utvikle sitt tjenestespekter med sanntidsinformasjon om kundens strømdata via grensesnittet HAN – Home Area Network.

Standardisert informasjon i sanntid fra AMS

Fra 1. januar 2019 skal alle bosatt i Norge kunne få sanntidsinformasjon om eget strømforbruk. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, har satt som krav at AMS (avanserte måle- og styringssystem) skal være utstyrt med et standardisert og åpent grensesnitt hvor strømdata skal kunne hentes ut om kunden ønsker det. Grensesnittet heter HAN – Home Area Network. Det er nettselskapene som har ansvar for å tilrettelegge for at tilkoblingen til HAN-grensesnittet kan foretas.

Energy as a service

HAN-grensesnittet på AMS-måleren legger til rette for mange nye tjenester for strømkunden. Tjenesteleverandøren skal kunne utvikle løsninger som kan dele strømdataene med kunden via et energidisplay eller en mobil app. Setter kunden ned temperaturen på varmekablene skal displayet vise effekten dette har på forbruket. En annen tjeneste NVE ønsker at kunden skal få tilgjengeliggjort er informasjon som indikerer levert spenningskvalitet. Dette kan være nyttig om kunden har utstyr som er følsomt for endringer i spenningskvaliteten.

Strømforbruket kan reduseres med 10%

En rapport fra Vaasaett høsten 2014 viste at en gjennomsnittlig strømkunde kan redusere strømforbruket med 11 prosent, dersom informasjon om faktisk forbruk blir gjort tilgjengelig via et display. Slik sanntidsinformasjon kalles også for «feedback». Dette er noe av drivkreftene bak kravet om å formidle forbruksdata og annen relevant informasjon til forbrukeren. Alle forbrukere skal få mulighet til å benytte seg av energi på en mer bevisst og kostnadseffektiv måte.

Kunden bestemmer om HAN-grensesnittet skal aktiveres

NVE har sendt ut et høringsbrev om “Informasjon til kundene via HAN-grensesnittet i AMS-måleren. OBIS-koder.” Her foreslår de at kunden skal ha full råderett over egne data og skal selv bestemme om og når porten til HAN-grensesnittet skal aktiviseres. NVE foreslår også at det er nettselskapet som skal gjennomføre åpning og stenging når kunden ber om det. Data som sendes via HAN-grensesnittet skal stilles kostnadsfritt til disposisjon for kunden og eventuelle kostnader til åpning og stenging av HAN-porten skal dekkes av nettselskapet.

Svarfrist 9. august

Kommentarer til høringsbrevet må være inne hos NVE innen 9.august 2016.
NVEs høringsbrev om “Informasjon til kundene via HAN-grensesnittet i AMS-måleren. OBIS-koder.”

Utnytt teknologien og gi energikunden opplevelser »
Display må til for redusert strømbruk »
Snart får vi smarte strømmålere »

NVE: Løpende informasjon om strømforbruk og kvalitet »
ENOVA sin konkurranse om formidlingsløsninger fra AMS – Smarte strømmålere gir smartere forbruk »

css.php