I 2015 ble Strømmens dag markert for første gang i Norge. Ideen kom fra Sverige og Elens dag. Nå er Strømmens dag blitt en nordisk markering den 23. januar. «Strømmen er en usynlig venn som gir oss lys, varme og opplevelser i hverdagen», skriver Energi Norge. «Strøm er viktig i dag, og blir enda viktigere i morgen – for å løse klimaproblemene. Det er helt på sin plass at strømmen har sin egen merkedag,» mener Energi Norge.

En dag uten strøm?

«Hver eneste dag er egentlig strømmens dag, for vi klarer oss ikke uten,» skriver Energi Norge. De minner oss om at «uten strøm hadde vi verken hatt mobiltelefon, varmeovner, opplyste gater eller moderne sykehus. Strøm bringer folk ut av fattigdom. Og med klimaproblemene har fornybar energi fått en ny betydning, fordi den kan erstatte fossil energibruk og kutte farlige CO2-utslipp.»

Hva bruker vi mest strøm til hjemme?

I en vanlig husholdning går godt over halvparten av strømbruken til oppvarming. Dette plasserer oppvarming på en førsteplass som den «tjenesten» vi bruker mest strøm til. På annen plass ligger varmtvann og på tredjeplass belysning.

Elsperiment på Strømmens dag

Energi Norge vil dele småfilmer om det å ikke bruke strøm i hverdagen på Facebooksiden til Strømmens dag i dag. De har fulgt Anette gjennom en hverdag hvor hun ikke fikk bruke strøm. Hvordan gikk det med morgenkaffen og havregrøten til frokost?

#strømglede

Fornybarnæringen, og alle andre som er opptatt av strøm, blir oppfordret av Energi Norge til å markere dagen og dele opplevelser, bilder og filmer på Facebook-siden Strømmens dag og på Instagram med emneordet #strømglede.

Facebook siden for Strømmens Dag »
Strømmens dag 2017: Det store elsperimentet »
#Strømglede – Instagram

css.php