nben
   
+47 815 73 723

Strømnett + Internett = SmartNett

  • 8
  • 25. mars 2014

Samling av kraftmarkedet i EuropaSmart Grid er en samlebetegnelse på den nye generasjonens strømnett. Ny kommunikasjonsteknologi blir tatt i bruk for å utnytte energiinfrastrukturen bedre. Dette smartere nettet kobler strømnettet med Internett.

Grønnere energi

Varierende produksjon fra vind, sol og småkraft skal reguleres med produksjon fra store vannkraftmagasiner slik at nettet blir smartere. Smartgridsystemet skal gjøre det mulig å regulere strømforsyningen slik at mer grønn strøm vil kunne bli utnyttet og strømforsyningen blir mer stabil. Strømmen vil bli hentet der den er tilgjengelig og mest hensiktsmessig.

Fra «Energi21» til AMS

I 2008 etablerte Olje- og energidepartementet «Energi21», en nasjonal strategi for forskning, utvikling og kommersialisering av ny energiteknologi. I dag er målet at alle landets 2,6 millioner husstander innen 2019 skal være utstyrt med smarte målere (AMS) for å utnytte strømnettet mer optimalt, informerer Aftenposten

Viktigste trendene i fremtidens energibruk

«De viktigste trendene i fremtidens energibruk i hjemmene vil bli grensesnittet mot det som skjer i IT-markedet. Dvs. at ting snakker mer med hverandre, det blir mer overvåkning og det blir mer tall. Folk vil forholde seg meg til de tallene som systemet leverer ut, også skal det blir spennende å se hvordan de leker seg med disse og hvordan da dette kan kobles både mot penger og til miljø og kanskje andre ting også, forteller Eirik Newth til Teknisk Ukeblad. Se hele intervjuet av han her »

css.php