Integrerer med alle systemer

eRates plattformer er fleksible og kan enkelt integreres med andre systemer. Dette gjør at vi kan automatisere flest mulige prosesser i fakturaprosessen og verdikjeden, redusere dobbeltarbeid eller manuelle prosesser. Et omfattende sett med API’er gjør det enklere å integrere andre systemer for å utveksle data.

eRate samler inn forbruksinformasjon fra flere kilder

eRate henter kontinuerlig all forbruksinformasjon fra Elhub, bearbeider dataene, lager fakturaunderlag og presenterer dataene i administrasjonsløsninger. Har vår partner avtale om gjennomfakturering eller annen avtale med en tredjepart innhenter vi informasjonen fra nettselskapene og/eller tredjepart.

Oppdatert brukerinformasjon i CRM

Det finnes mange forskjellige kundehåndteringssystemer som enkelt kan integreres mot eRate sine plattformer. Integrasjon mot Elhub sørger for at brukerinformasjonen alltid er oppdatert på sluttkunden, og dermed i kundehåndteringssystemet. Selve kunderegistreringen gjøres enkelt med automatisk kredittsjekk og adressesjekk. Registreringen går raskere og enklere for kunden, eller for kundebehandleren som registrerer ny kunde. eRate tilbyr også «smartsjekk» av sluttkundene.

Integrasjon mot bank og inkasso

eRates plattformer kan gjennom åpne API kobles mot bank og inkassopartner. OCR-filer leses automatisk inn i vårt system og remitteringsfiler sendes automatisk til bank. Automatiske rutiner for purring blir etablert og reskontro oppdateres daglig hos eRate. Slik holdes betalingsinformasjonen på kundekortet oppdatert til enhver tid hos våre partnere.

Faktura og rapporter

Sluttkunden og miljøet foretrekker i stadig større grad å motta faktura digitalt. eRate kan levere faktura til betaling på mange forskjellige digitale måter direkte til sluttkunden, eller fakturaunderlag til vår partners fakturaleverandør. Vi leverer lønnsomhetsrapporter som er et viktig styringsverktøy for å kunne gjøre justeringer i dagens tilbud, eller for å lage nye produkter eller tjenester.

Lyst til å bli partner med eRate og lurer på hvordan ulike systemer og leverandører kan integrere med våre plattformer?

La oss ta et møte og se hvordan vi kan skape verdier sammen.

Vidar Myrer, Mobil: 408 00 090, Vidar(at)eRate.no
Henning Thoresen, Mobil: 926 38 100, Henning(at)eRate.no

css.php