Produktbundling gir lojalitet

eRate har en fleksibel plattform som enkelt gjør det mulig å bundle produkter og tjenester, eller sette sammen pakketilbud. Dette er med på å gjøre vår partner enda mer relevant for sine kunder, og er en tydelig differensiator som gir konkurransefortrinn.

eRate skaper muligheter

I dag tilbyr tradisjonelle strømselskaper kun strøm til sine kunder. Oftest er dette på grunn av begrensninger i eget system. eRate har plattformene som skal til for å håndtere fakturaprosessen og hele den tekniske verdikjeden hos dagens strømselskap, samtidig som vi muliggjør salg av flere tjenester og produkter. Eksisterende kunder som får tilbud om en bundling med kundefordeler vil oppleve strømselskapet som mer relevant. Når et strømselskap har et ettertraktet tilbud i markedet vil kundemassen bli mer tilfreds og lojal, samt at det vil generere tilvekst av nye kunder.

Flere tjenester samlet på én faktura

eRate erfarer at sluttkundene blir mer lojale med bundlinger fordi de liker å ha færre leverandører og samtidig få alt samlet på kun én faktura. For å skape en lojal kundemasse, tiltrekke seg nye kunder, og øke lønnsomheten har flere av våre partnere flere ben å stå på. De differensierer seg fra andre leverandører i samme bransje ved å tilby sin kjernevirksomhet bundlet med f.eks. mobiltjenester, solceller eller andre tredjepartstjenester.

Skaper kundefrafall hodebry i ditt strømselskap? Ønsker dere å kombinere andre produkter med strømproduktet?

La oss ta et møte og se hvordan vi kan skape verdier sammen.

Vidar Myrer, Mobil: 408 00 090, Vidar(at)eRate.no
Henning Thoresen, Mobil: 926 38 100, Henning(at)eRate.no

css.php