Rutineoppgavene automatiseres

Hvorfor skal en bruke tid på noe som en ikke trenger å bruke tid på? eRate automatiserer og drifter hele fakturaprosessen og den tekniske verdikjeden for våre strømpartnere. Strømselskap kan omdisponere sine ressurser til verdiskapende oppgaver ved å la oss holde orden på alle data, faktura og selvbetjeningsløsninger. Vi leverer betalingsløsninger etter sluttkundens krav og gir våre partnere rapporter og underlag etter ønske.

Smart bruk av ressursene

eRates partnere har spart mye tid og ressurser etter at vi har hjulpet dem med å automatisere rutineoppgaver. Våre partnere har i dag forutsigbare kostnader og en stabil drift. Feilkildene er eliminert og de frigjorte ressursene omdisponeres eller jobber i stedet aktivt med utvikling og innovasjon.

Reduserer kostnaden per kunde

I dag bruker strømselskap mye tid og penger på rutinepregete arbeidsoppgaver som adressesjekk, kredittsjekk, print, bank, inkasso og rapportsystemer. Dette er oppgaver vi kan gjøre enkelt og samtidig redusere kostnaden per kunde. eRate har selvbetjeningsløsninger som avlaster kundesupport.

eRate tar seg av all meldingsutveksling

eRate henter all forbruksinformasjon fra Elhub, lager fakturagrunnlag, sjekker for avvik og har dialog med Elhub ved eventuelle feil. Ved avtale om gjennomfakturering er det eRate sitt ansvar og hente inn informasjonen fra nettselskapene.

Ved hjelp av API’er utveksles informasjon mellom eRate og bank/inkassoselskaper. OCR-filer leses daglig inn i vårt system og sørger for oppdatert reskontro på sluttkunden. Automatiske rutiner for purring blir etablert og lister med kunder som skal til inkasso etableres og oversendes inkassoselskapet.

Sluttkundene etterspør automatiserte tjenester

Selvbetjeningsløsninger gir sluttkunden tilgjengelighet, innsikt og funksjonalitet. Dette er en automatisk tjeneste hvor kunden selv kan se fakturahistorikk og gjøre endringer i kundeforholdet når det passer dem.

Lyst til å høre mer om hvordan eRate kan automatisere rutineoppgavene i ditt strømselskap?

La oss ta et møte og se hvordan vi kan skape verdier sammen.

Vidar Myrer, Mobil: 408 00 090, Vidar(at)eRate.no
Henning Thoresen, Mobil: 926 38 100, Henning(at)eRate.no

css.php