NBS utsatte sin Go Live dato til 1. mai 2017 og Elhub får oppstart 23. oktober. Elhub vil forenkle innhenting av måleverdiene for alle aktører – også for de utenfor bransjen med etablert kundemasse. I eRate Faktura- og Kundesystem kan man lage spennende pakkeløsninger sammen med strømdataene for å øke marginene og styrke relasjonen til kunden. Grip muligheten nå og få et forsprang i posisjoneringen innen energibransjen allerede i dag.

System som tilrettelegger for sterkere relasjon til kundene

eRate Faktura- og Kundesystem er skalerbart og håndterer salg av flere tjenester samtidig. Tjenester som fiber, varmepumper, smarthus, solceller, mobile tjenester etc. kan tilbys sluttkunden og relasjonen blir automatisk sterkere og markedsposisjonen styrket.

eRate sørger for overgangen EDIEL – Elhub

eRate skaper merverdi for våre kunder ved å levere kvalitet og kunnskap tilpasset for framtiden, men også for nåtiden. Gjennom eRate Faktura- og Kundesystem tar vi det fulle ansvar for fakturaprosessen fra produksjon til utsendelse. Vi gir markedsaktørene en bedre overgang til Elhub med migrasjon av markedsdata over til eRate sin EDIEL-løsning, hvor vi videre sørger for overgangen til Elhub 23. oktober 2017.

Kun én faktura til kunden

eRate samler inn alle data og behandler datamengdene, samt fakturerer alle de produkter og tjenester som er ønskelig å tilby på én og samme faktura til kunden. Systemet integreres enkelt mot andre systemer som regnskap og inkassoselskaper.

Ny milepælsplan og nye datoer

Alle nettselskaper og kraftleverandører skal ha fullført sine test- og migreringsaktiviteter innen sommeren 2017. Aktørene skal ha oppnådd Elhubs datakvalitetskrav og være sertifisert/godkjent for kommunikasjon mot Elhub innen 1. juli 2017. Tiden etter sommeren er satt av til forberedelser, testing og gjennomføring av Go Live prosessen, skriver Elhub. Ny overordnet milepælsplan, med detaljer for datakvalitetskrav for hver enkelt milepæl ligger tilgjengelig på Elhub.no under siden Test og migrering.

Ta kontakt for en uformell prat

Vidar Myrer svarer på det du trenger å vite om eRate og vårt Faktura- og Kundesystem. Kontakt han på telefon: 408 00 090 eller mail Vidar@eRate.no

Energiaktører må posisjonere seg mot konkurransen »
Fra strøm- og nettleverandør til tjenesteleverandør »
Erfaring og tilpasset system gir konkurransefortrinn »
Hverdagspakkeløsninger »
En styrket overgang til Elhub »
Ny plan for innføring av Elhub »

css.php