SMS står for Short Message Service. Det var i utgangspunktet kun plass til 160 tegn i ren tekst den gang SMS’en kom. Så kom emojis, deretter stickers og nå bruker vi SMS+ og andre meldingsapper som sender høyoppløste bilder og videoer. Inntastede bokstaver blir stadig oftere erstattet med kamerabasert kommunikasjon. Tekstmeldingene er ikke lenger hva de en gang var.

Eget SMS-språk

Den første SMS’en ble sendt i desember 1992 i Storbritannia og hadde beskjeden «Merry Christmas». Nokia var den første mobilleverandøren som kom med en telefon som gjorde SMS også tilgjengelig for sluttkunden i 1993. Grunnet den lave grensen for antall tillatte tegn ble et eget kreativt «tekst-språk» utviklet. «LOL» er et eksempel på dette.

Kameraet bytter ut tastaturet

I senere år har Snapchat lært oss å bruke kameraet på mobilen i stedet for tastaturet når vi ønsker å dele opplevelser og budskap. «Denne utviklingen gjenspeiler endringer i måten folk bruker sine enheter på, og den økende kraften til smarttelefonkameraer», skriver Business Insider i artikkelen «The battle for the smartphone camera».

eRate Blogg: Ny fremtidsrettet meldingstjeneste »
The battle for the smartphone camera: How messaging apps are leveraging the camera and changing the mobile communication paradigm »

css.php