nben
   
+47 815 73 723

Tid for datavask – milepæl 2

  • 6
  • 1. juli 2015

ElHub_eRateElhub-prosjektet har definert 6 milepæler mot lanseringen av Elhub 20.02.2017. Første milepæl er i boks; Statnetts datakvalitetsundersøkelse skal være besvart. Andre milepæl krever at grunnleggende datavask er gjennomført, samt at støtte er implementert for innhenting av fødselsnummer. Dette skal være på plass innen 01.11.2015.

Problemsaker løses manuelt

Før migreringen av data til Elhub må alle nettselskaper og kraftleverandører gjennomføre datavask på egne data. Elhub-prosjektet anbefaler at de store volumene løses ved vask mot eksterne registre mens problemsakene løses manuelt.

Konkrete problemstillinger

Til Elhub-prosjektet forteller Eli Skamsar i Ringeriks-kraft; “Det er mange konkrete problemstillinger man kan starte å jobbe med allerede nå. Jo høyere kvalitet det er på dataene jo høyere treffprosent får man i vasken mot de eksterne registrene. Vi har hyret inn to studenter som skal arbeide med datavask gjennom sommeren slik at vi får størst mulig treffprosent når vi starter med automatisk vasking til høsten.”

Forslag til datavask aktørene kan gjøre nå

  • Organisasjon mangler organisasjonsnummer: Hent fra Brønnøysundregisteret eller omregistrer på annen kunde
  • Personkunde mangler fødselsdato: Finn dato
  • Personkunde har organisasjonsnummer og bedrift har fødselsnummer: Kontakt kunden og kartlegg hvem som er den egentlige kunden
  • Fornavn med «og», «/» eller «&»: Mest sannsynlig mann og kone, men hvem av dem er kunden?
  • Fornavn og etternavn med «død»: Kunden er død, hvem er den egentlige kunden?
  • Gateadresse med ord som «post» og eller «boks», samt «co»

eRate kan datavask

Datavask er en av de krevende oppgavene eRate kan hjelpe energiaktører med. Vi kan også bistå med migrering av kundedatabaser, reskontro og inkasso for å nevne noen. Våre modulbaserte systemer tilpasses bedriftens behov og gir optimale løsninger for sluttkundene. eRate kan hjelpe kraftselskapene »

Justeringer i Elhub-prosjektets milepælsplan desember 2015 »
Kilde Elhub-prosjektet »
Milepælsplan for nettselskaper og kraftleverandører »
Overordnet tidsplan systemtilpasning, test og migrering »

css.php