Nye regler og ny teknologi vil gjøre det mer attraktivt å bli en plusskunde. AMS er på vei inn i alle norske hjem og vil gjøre det enklere se eget forbruk, samt selge overskuddsstrøm av egen produksjon tilbake i nettet. Det er et økende antall plusskunder her i Norge. Nettselskapene estimerer cirka 400 plusskunder og forventer en stadig økning av disse.

Plusskunden selv kan velge kraftleverandør

«Både nytt regelverk og nye forretningsmodeller, som tilbud om å lease anlegget, bidrar til at vi får et marked som fungerer. Til nå har plusskunder i praksis vært avhengig av at nettselskapene har vært villig til å kjøpe kraften fra dem. Fremover legges det opp til at plusskunden selv velger en kraftleverandør som kjøper overskuddskraften deres», sier Ragnhild Bjelland-Hanley, leder av Norsk solenergiforening.

Nye regler også fra NVE

«I år kommer det dessuten regler som blant annet fritar plusskunder fra noe av kostnaden ved å sende strøm ut i nettet. Dessuten skal NVE utvikle nye regler som legger til rette for at et boligselskap også kan selge overskuddskraft og at inntektene kan fordeles på strømkundene i boligselskapet», forteller Bjelland-Hanley.

Miljø- eller teknologiinteresse

«De privatkundene som gjør dette i dag drives mest av miljø- eller teknologiinteresse, mens noen tenker at det er en investering som vil kaste av seg på sikt», forteller Bjelland-Hanley.

Solcelle-teknologien i stor utvikling

Flere steder i verden forskes det på hvordan solceller skal kunne gjøres enda smartere og rimeligere å produsere. Elon Musk lanserte sine solcelle takstein i høst, og Dubai er i gang med å bygge verdens største solcellepark målt i effekt (1554 MW) – omtrent 17,8 km2. I Danmark forskes det på organiske solceller, så teknologien er i stor utvikling og vi kan forvente en gunstig utvikling i nær fremtid.

AMS-måler må være installert

Ved inngangen til 2017 var cirka 500 000 AMS-målere montert hos norske strømkunder. I januar 2019 skal 2,9 AMS-målere være installert slik at alle strømabonnementer i Norge har hver sin. AMS registrerer kraften som både går inn og ut av et anlegg. Elhuben (lanseres 23. oktober i år) som skal samle all strømdata vil gjøre det enklere å være en plusskunde.

Elhub fremskaffer grunnlaget

«Elhub vil registrere alle abonnenters strømforbruk time for time. I tillegg til mange andre funksjoner, vil Elhub holde orden på hvor mye hver plusskunde selv forbruker og hvor mye som sendes ut i nettet», sier Tor Bjarne Heiberg, som er prosjektansvarlig for arbeidet med Elhub i Statnett. Elhub vil også ha grunnlaget for hvor mye plusskunden skal betale i strømregning når overskuddskraften er trukket fra eget forbruk.

eRate: AMS kan måle både forbruk og produksjon »
Newswire: 500 selger egen strøm »

css.php