nben
   
+47 815 73 723

Topp prioritet for å unngå å miste mobilnettet

  • 8
  • 10. november 2014

WiGig_Wi-FiVi alle stoler på at mobiltelefonen vår skal fungere til enhver tid. Post- og teletilsynet er nok enige når de ser alvorlig på Telenor-feilen som ble gjort kvelden torsdag 30. oktober. De vurderer reaksjoner overfor Telenor etter at tre millioner kunder mistet mobilnettet.

Oppdatering av database resulterte i dødt mobilnett

Telenor skulle oppdatere en database og kunder over hele landet mistet muligheten til å ringe og sende SMS-meldinger i over 2 timer.

«..service på bilen mens den kjører»

«Vi opererer med svært komplekse systemer, og vi gjennomfører jevnlig ulike tiltak for å feilrette og oppgradere vårt nett. Dette gjør vi samtidig som vi skal opprettholde trafikken i nettet. Det er svært krevende og kan sammenlignes med å gjøre service på bilen mens den kjører. Dette er like fullt noe vi skal klare uten de konsekvenser som vi så på torsdag. Derfor iverksetter vi nå tiltak for å redusere risiko for lignende feil igjen», sier Svendsen.

Ny metodikk og styrket sikkerhetsmekanisme

«Vi har gått nøye gjennom hendelsesforløpet og feilsituasjonen og har kunnet identifisere akkurat hva som ikke gikk som planlagt da kundedatabasen ikke fungerte etter nødvendig arbeid. På bakgrunn av denne analysen har vi besluttet å endre våre prosesser for oppgraderinger, og en ekspertgruppe har fått i oppgave å levere ny metodikk med styrket sikkerhet», sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Interne og eksterne eksperter danner gruppen og oppgaven har fått topp prioritet.

css.php