Målet med å modernisere Folkeregisteret er å ivareta økte krav til identitetsforvaltning, økt datakvalitet og raskere ajourhold, i tillegg til å sikre et godt personvern og god tilgjengelighet til folkeregisteropplysninger. Både offentlig og privat sektor vil ha stor glede av dette. Folkeregisteret ligger til grunn for betydelige deler at offentlig administrasjon, forskningsarbeid og samfunnsplanlegging og store deler av privat sektor bruker Folkeregisteret.

Store forsinkelser med dagens Folkeregister

Dagens folkeregister er gammelt og ble i sin tid lagd for en annen hverdag enn den vi har i dag. Dette resulterer i at det kan ta flere uker fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert. Hvert år koster disse forsinkelsene samfunnet store summer. Derfor bevilget regjeringen 536 millioner til «Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret» i 2014. Det er Skattedirektoratet som har prosjektet som går fra 2016 til nytt folkeregister i slutten av 2019.

Nytt grensesnitt og nye arbeidsprosesser

Det nye moderniserte Folkeregisteret lanseres med nye grensesnitt for interaksjon med brukere og nye arbeidsprosesser. Det gamle Folkeregisteret vil være tilgjengelig ut 2021 slik at brukere får to år på seg til å gjøre nødvendige tilpasninger i egne systemer.

Mange virksomheter blir berørt av moderniseringen

«Alle virksomheter som sender inn eller bruker opplysninger fra Folkeregisteret blir berørt av moderniseringen av Folkeregisteret. Etter hvert blir det også innført en innsynsløsning for borgere hvor borgeren får se alle opplysninger som er registrert om seg selv», informerer Skatteetaten på egne sider.

Enklest mulig overgang til modernisert Folkeregister

«Folkeregisterets brukere kan deles inn i de som sender inn opplysninger til Folkeregisteret, kalt produsenter, og de som bruker folkeregisteropplysninger, kalt konsumenter. Det er opprettet samarbeidsprosjekter hos de mest sentrale produsentene, slik at de kan gjøre nødvendige tilpasninger for å digitalisere innsending av opplysninger. Prosjektet jobber også aktivt mot konsumentene, for å gjøre overgangen til modernisert folkeregister så enkelt og forutsigbart som mulig», skriver Skatteetaten.no.

Informasjon på Skatteetaten.no

Modernisering av Folkeregisteret »
Bruker din virksomhet folkeregisteropplysninger? »
Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret »
Spørsmål og svar om modernisering av Folkeregisteret »

css.php