Nå kan snart norske kommuner søke om støtte til gratis offentlige WiFi-soner. WiFi4EU er en ordning fra EU-kommisjonen for at alle i EU skal få tilgang til WiFi-nett på offentlige steder. Initiativet forventes å minske digitale skiller når tilgjengeligheten til gratis offentlige WiFi-soner blir bedre.

Offentlige plasser

Det er parker, møteplasser, bibliotek, turistområder og offentlige bygninger som er tiltenkt Internett-tilgang med høy kvalitet med midler fra ordningen WiFi4EU.

Midler til «førstemann til mølla»

Første tildeling av midler skal skje i løpet av februar, men nettportalen for søknader er ikke klar for registrering enda. Det er EU-kommisjonen som administrerer siden – hvor også søknaden skal leveres når utlysningen med søknadskriterier har blitt offentliggjort. Tildelingen av midler skjer etter «førstemann til mølla-prinsippet». Nkom vil annonsere via sine nettsider når nettportalen er klar for registrering.

Fakta WiFi4EU

Det blir minst 15 vouchers tilgjengelig for hvert land per utlysning. En voucher vil være på ca. 20.000 euro som tilsvarer i underkant av 200.000 kroner. Det er lagt opp til fem utlysninger frem mot 2020. Totalt er det satt av 120 millioner euro til WiFi4EU.

eRate Blogg: Gratis Internett til europeere »

Ny støtteordning til gratis WiFi-soner i kommunene »
Spørsmål og svar om stønad til WIFI-soner »

css.php