Datatrafikk i mobilnettene har økt betydelig siden 2010 i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Litauen og Latvia. Det viser rapporten Nkom nylig sendte ut; “Telecommunication Markets in the Nordic and Baltic Countries 2016”. Det er riktig nok store forskjeller i de totale volumene.

16 Gb per måned

Finland er landet hvor innbyggerne bruker mest datatrafikk. Finnene bruker mer enn 16 Gb i måneden, seks ganger mer data enn det vi gjør i Norge. Hovedgrunnen til veksten, på over 69 prosent i 2016, er at operatørene i Finland tilbyr abonnement med fri data. De andre landene har en variert bruk på mellom 2 og 7 Gb per måned per innbygger. Kun Litauen har et lavere datavolum enn Norge.

Flest mobilabonnement i Finland

Selv om Finland skiller seg ut med høyere antall mobilabonnement enn i de øvrige landene, begynner generelt antall mobilabonnement å jevne seg ut. Det gjelder også for taletrafikken via mobiltelefon som også flater ut i de fleste landene med unntak av Sverige.

Taletiden øker i Sverige

Antall ringeminutter fra mobil øker fortsatt i Sverige, Latvia og Litauen, men stagnerer i de øvrige landene. I Latvia skyldes mengden ringeminutter økning av abonnement som inkluderer ubegrenset fri tale per måned.

Mindre fasttelefoni

Antall abonnement for fasttelefoni minker stadig i alle landene, men antall husstander med IP-telefoni varierer. Danmark, Sverige og Island leder an med flest IP-abonnement. På Island og i Latvia øker også antall IP-telefoner, men dette har sammenheng med planlagt avvikling av PSTN-nettet.

Færre SMS-meldinger

I Litauen brukes SMS-meldinger mer enn i de øvrige landene. Her sender gjennomsnittspersonen 150 SMS i måneden mens gjennomsnittspersonene i de andre landene bare sender mellom 30 og 100.

Rapporten: Nordic-Baltic-Statistics_2016.ppt »
Nkom: Norske husstander har høyest andel bredbåndsabonnement »

css.php