Elhub-prosjektet har publisert en veileder for identifisering av sluttbrukere på Elhub.no. Dette har de gjort på oppfordring av kraftbransjen som er pålagt vask av sine kundedata før innføringen av Elhub.

Ansvarlige for egne data

Kraftleverandører og nettselskap er ansvarlige for at dataene deres er i en slik stand at de kan gå live på Elhub 20. februar 2017. Dette vil si at all grunndata, strukturdata og måledata fra aktørenes kundedatasystemer må kvalitetssikres og gradvis migreres til en sentral migreringsplattform (DAM) på spesifisert filformat som er tilpasset Elhub.

Tidsplan og mulig tvangsmulkt

Elhub-prosjektet har tidligere utarbeidet en «Overordnet tidsplan for systemtilpasning, test og migrering». Her kommer det frem hvilke akseptansekriterier som gjelder når, samt anbefalt status. For å sørge for at alle aktører har jevn progresjon i arbeidet mot Elhuben, kan NVE fatte vedtak om tvangsmulkt for selskaper som ikke kan dokumentere fremdrift i henhold til milepælsplanen.

Grunnleggende datavask og uttrekk av grunndata før 2016

Det forventes at i løpet av 2015 skal aktørene ha gjennomført en grunnleggende datavask, samt gjort uttrekk av grunndata til Elhub DAM. Den grunnleggende datavasken innebærer intern vask av egne grunndata, identifisering av alle målepunkter med gyldig GSRN, at alle duplikater er fjernet, og at sjekk er gjort i henhold til at det brukes riktig navn, fødselsdato, organisasjonsnr., adresser, næringskode, avgiftsinformasjon, kontaktinformasjon osv.

Uttrekk av grunndata til Elhub DAM innebærer uttrekk og oversending av målepunkt-, kontrakt- og kundefiler for hele porteføljen.

eRate har lang erfaring med datavask og migreringsprosesser

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat. Vår kommersielle sjef innen Energi, Vidar Myrer, vil hjelpe deg på telefon 408 00 090 eller mail vidar@eRate.no.

eRate kan hjelpe kraftselskapene »
Datavaskhjelpen fra Elhub.no: Veileder for identifisering av sluttbrukere »
Brosjyren «Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet »
Knappe tidsfrister med Elhub i sikte »
Tid for datavask – milepæl 2

css.php