Den leverandøren med størst konkurransekraft, er som regel den aktøren som er mest relevant for sine kunder. Det er krevende å gjøre vesentlige endringer slik at man oppnår ønsket effekt. Mange bedrifter prøver små forandringer i egen forretningsmodell ved å justere litt på prisen eller innholdet, men det gir sjeldent stor effekt som resulterer i større konkurransekraft.

Bli mer relevant for egne kunder
Å starte som mobiloperatør er enkelt. Det er en vesentlig endring som differensierer deg fra konkurrentene, gir betydelig bedret konkurransekraft og er relevant for kundene.

Styrk merkevaren og kunderelasjonen
Mobiltjenester er noe de fleste har et forhold til. Gjennom et bredere og mer spisset verdiforslag blir man mer relevant for kundene. Det gir kundene flere grunner til å være kunde, og om mulig får kunden en bedre pris for sin lojalitet. Vi gir våre kunder mulighet for å sette sammen ulike bundlinger av pris, produkter og tjenester som ingen av de tradisjonelle operatørene gjør. Sluttkunden drar fordel av et relevant tilbud, Telenor-dekning, opplevde bedre priser og kun én leverandør å forholde seg til, og alt samlet på én faktura.

Det er enkelt å bli mobiloperatør med eRate
Vi leverer en ferdig oppsatt mobiloperatør, med Telenor-dekning, som er tilpasset kunden og kundens forretning. eRate drifter alt av nødvendige plattformer, og har alle nettavtaler for trafikk med underleverandører. Du som kunde trenger kun tenke på salg, markedsføring og kundeservice. Resten ordner eRate.

Er du smart?
Mange tror at det er utenforstående som disrupter eller transformerer en bransje. Vi tror det ofte er de smarte i egen bransje. Er du smart? La oss ta et møte og se hvordan vi kan skape verdier sammen.

Erik Trondsen, Mobil: 408 00 900, Erik(at)eRate.no
Ove Vik, Mobil: 997 55 550, Ove(at)eRate.no
Henning Thoresen, Mobil: 926 38 100, Henning(at)eRate.no

css.php