eRate har de siste årene skrevet flere bloginnlegg om hvor viktig det er med kundefokus og å bruke gode IT-løsninger for å imøtekomme kundebehovene som er i endring. Mange snakker om dette i dag. Det vil bli et tema også på DEFO’s årsmøte hvor eRate skal delta i år.

Industri 4.0 og det digitale makroskiftet

Vi gleder oss til å delta på DEFO sitt årsmøte i Narvik. Det kommer mange spennende talere dit, blant annet Bente Sollid Storehaug. Hun vil oppfordre energibransjen til å følge godt med i på utviklingen og snakke om industri 4.0 og det digitale makroskiftet.

De 5 store teknologiselskapene

Storehaug forteller til DEFO at; «de fem største selskapene som eksisterer i dag er alle teknologiselskaper; Apple, Google, Facebook, Microsoft og Amazon. Disse innoverer også i områder som har med energi å gjøre. De får stadig sterkere markedsmakt, og bygger seg stadig sterkere posisjoner. De har data om forbrukere, plattformer og økosystemer som gjør at vi i økende grad forholder oss til disse når det gjelder bank/finans, kjøp/salg og media.»

Hvordan digitalisering påvirker kundeadferd

Storhaug tror slaget vil stå om «å skjønne hvordan digitalisering påvirker kundeadferd, og så forsøke å møte kunden med gode løsninger, slik at man oppfattes som et funksjonelt selskap med høy nytteverdi.» Dette støtter Torbjørn Teigen, Administrerende Direktør i Norkring, i et intervju med Salvador Baille når han forteller at; «det viktigste fremover blir å prøve å forstå og forutsi brukermønstrene. (…) og å tenke utenfor boksen, klare å se utenfor det tradisjonelle du kommer fra.»

Innovatører kan ta en hel bransje

Til DEFO forteller Storhaug videre at: «Forretningsmodeller vil bli utfordret med endret kundeadferd og nye innovatører. Gode eksisterende tjenester kan bli borte selv om de er veldig bra. Nye måter å strukturere og tilrettelegge tjenester på kan gjøre at innovatører kan komme inn og ta en bransje.»

eRate sine blogginnlegg om kundefokus »
DEFO: Klar beskjed til DEFOs medlemmer »
Salvador Baille: «Digitalisering: Det viktigste er å kunne forutsi brukermønstrene»

css.php