WiFi4EU er en satsning fra EU-kommisjonen for at alle i EU skal få tilgang til WiFi-nett på offentlige steder. Det er parker, møteplasser, bibliotek, turistområder og offentlige bygninger som er tiltenkt Internett-tilgang med høy kvalitet med midler fra ordningen WiFi4EU. Initiativet forventes å minske digitale skiller når tilgjengeligheten til gratis offentlige WiFi-soner blir bedre.

WiFi4EU-portalen åpen for registrering

I Norge er det Nkom som forvalter ordningen for å søke støtte til gratis WiFi-soner. Forrige uke sendte de ut pressemelding om at WiFi4EU-portalen har åpnet for registrering.

Forhåndsregisteret for å kunne søke 15. mai

Kommuner eller konstellasjoner av kommuner kan nå registrere seg i WiFi4EU-portalen. 15. mai 2018 kan de som har registrert seg her sende inn søknad om støttemidler. WiFi4EU-midlene blir tildelt etter «førstemann til mølla»-prinsippet, avhengig av dato og klokkeslett søknaden blir sendt inn. Hvis søknaden aksepteres utstedes det et bevis på at man har fått bevilgning på inntil 15.000 Euro. Bevilgningen vil være gyldig i halvannet år.

Leverandører kan tilby tjenester i portalen

WiFi4EU-portalen gir også leverandører muligheten til å registrere og angi hvor de kan tilby sine tjenester slik at støttemottakerne kan konsultere denne listen for egne anskaffelsesformål.

eRate blogg: Utdeling av WiFi4EU-midler i februar »
eRate blogg: Gratis Internett til europeere »

Nkom pressemelding: WiFi4EU-portalen er nå åpen for registrering »

css.php