I går, 15. mai, åpnet søknadsportalen til WiFi4EU for innsending av søknader. Hittil har 100 norske kommuner registrert seg i søknadsportalen. Disse kan nå sende inn sine søknader om støtte til gratis WiFi-soner.

Flere muligheter for å søke

WiFi4EU-midlene blir tildelt etter “førstemann til mølla”-prinsippet. Hvis søknaden aksepteres utstedes det et bevis på at man har fått bevilgning på inntil 15.000 Euro. Bevilgningen vil være gyldig i halvannet år. Kommuner som ikke får tildelt bevilgningsbevis kan prøve igjen senere. Cirka hvert halvår vil EU legge ut ny utlysning frem mot 2020.

Brukerne skal gjenkjennes i hele EU/EØS

Ett krav til de Wifi-sonene som får støtte er at det skal skje en autentisering av brukerne mot EUs radius-servere i skyen. Dermed kan de som har logget seg på i en Wifi4EU-sone koble seg til alle de andre WiFi4EU-sonene som etableres i EU/EØS-området.

Flest mulig skal få tilgang til WiFi

WiFi4EU er en satsning fra EU-kommisjonen for at alle i EU skal få tilgang til WiFi-nett på offentlige steder. Det er parker, møteplasser, bibliotek, turistområder og offentlige bygninger som er tiltenkt Internett-tilgang med høy kvalitet med midler fra ordningen WiFi4EU. Initiativet forventes å minske digitale skiller når tilgjengeligheten til gratis offentlige WiFi-soner blir bedre.

eRate blogg mars 2018: WiFi4EU – flere offentlige steder med WiFi »
eRate blogg januar 2018: Utdeling av WiFi4EU-midler i februar »
eRate blogg september 2017: Gratis Internett til europeere »

Nkom sin egen informasjonsside om «Stønad til WiFi-Soner» »
WiFi4EU egen hjemmeside »

css.php